Frenaros 2017

Frenaros 2017

  • Location: Frenaros
  • Construction Period: 2017
  • Size: 4.4 MW